Ingram Micro ekspanderer i Norden

Fra og med 1. januar 2017 utvider Ingram Micro virksomheten i Norden til også å omfatte IT-produkter og -tjenester i Norge, Danmark og Finland.

De eksisterende organisasjonene i disse landene har så langt primært jobbet med produkter og tjenester innen mobilitet, men gjennom investeringer i nye medarbeidere og kompetanse kan Ingram Micro nå tilby helhetsløsninger som er tilpasset for hele IT- og telekom-markedet.ulrich-egeskov

Nedenfor følger et intervju med Ingram Micros nordiske adm. dir. Ulrich Egeskov i forbindelse med utvidelsen.

Hva er den viktigste grunnen til utvidelsen, og hvorfor skjer den akkurat nå?

«I 2015 slo Ingram Micro sammen alle forretningsområdene til en og samme virksomhet, noe som gir oss mulighet til å utvide tilbudet i hele Norden. Vi har hatt kontorer i Norge, Danmark og Finland med drøyt 80 «go-to-market»-ressurser. Vårt mål er at vi i fremtiden skal kunne gi de nordiske kundene de samme mulighetene som vi gir de svenske kundene.»

Hva er Ingram Micros viktigste fokus i Norden?

«Å bli en nordisk samarbeidspartner som kan tilby en totalløsning innen telekom og IT. Flere og flere av kundene og leverandørene er pan-nordiske, og det er et stort behov for mer effektive distribusjons- og logistikkløsninger. Vi ser en stor endring i markedet ved at forbruket av produkter og tjenester blir stadig mer transaksjonsbasert. Samtidig som landegrensene viskes mer og mer ut, må forretningene i mange tilfeller tilpasses det lokale markedet og kundens spesifikke behov. Den kompetansen har vi nå i alle markeder i Norden.»

Hva er Ingram Micros sterkeste sider?

«At vi har stor bredde med sterke varemerker og produkter på alle områder. Ingram Micro ligger langt foran og har en stor nordisk markedsandel innen telekom. Dette, kombinert med vår lange erfaring innen IT, gjør at vi kan håndtere sammensmeltingen som nå skjer innen IT og telekom. Vi har også utviklet en rekke unike tjenester som gir mye merverdi for samarbeidspartnerne.»

Hva betyr utvidelsen for kundene og leverandørene?

«Vi blir nå en mer attraktiv helhetspartner. Eksisterende samarbeidspartnere kan samle alle sine nordiske forretninger hos en og samme distributør, uansett om de jobber innen IT eller telekom. Vi investerer i økt kompetanse og flere medarbeidere, noe som gir oss mulighet til å fortsette å utvikle både nye og eksisterende tjenester. Vi kan også bruke beste praksis fra det svenske markedet på øvrige nordiske markeder.»

Ingram Micro er et globalt selskap som driver virksomhet i store deler av verden. Hvordan ser Ingram Micros overordnede vekststrategi ut?

«Det største fokuset ligger på å fortsette å utvikle kjerneområdene: logistikk, distribusjon, skytjenester og øvrige tjenester. Det legger grunnlaget for virksomheten. For at vi skal kunne vokse ytterligere i fremtiden, er strategien akkurat som før å investere i selskaper som ligger langt foran i utviklingen, har en kompetanse som vi må supplere med og som passer inn i den langsiktige strategien.»